[ad_1]

Sasa huduma zetu zinapatikana popote ulipo Tanzania. Jua usalama wa Pikipiki yako, Bajaj yako, gari lako muda wowote, mahali popote. Pata ripoti ya siku nzima ya wapi chombo chako kinapokwenda, kilipotoka na utaweza kufanya makadirio ya mafuta na mapato ya gari yako, Bajaj au pikipiki yako ya biashara.

[ad_2]
Source